Aanmelden voor consultatieteam

Aanmelden* Verplicht invulveld

1. Persoonsgegevens cliënt2. Zorginstelling3. Inhoudelijke informatie


Ja
Nee, er is geen onvrijwillige zorg ingezet
Ja
Nee

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer