Verwijzen naar basis- of specialistische GGZ?

Leestijd:

De verwijzer, in dit geval de huisarts, beslist vanaf 2014 bij verwijzing over de keuze tussen basis- en specialistische ggz. Kan de huisarts dat op het moment van verwijzing nog niet inschatten? Geen probleem: dan neemt Geriant het initiatief om na de intake en diagnostiek te overleggen over de uiteindelijke keuze.

Bij patiënten met (vermoeden op) dementie, kunt u kiezen voor een verwijzing naar de specialistische ggz als er sprake is van twee of meer van de volgende factoren:

  • De patiënt is jonger dan 70 jaar.
  • Er is probleemgedrag aanwezig die de zorg echt belemmert (denk ook aan bemoeizorg).
  • Er is psychiatrische of somatische comorbiditeit die van invloed is op het beloop van de dementie.
  • Er zijn problemen binnen de familie of met mantelzorgers die de zorg echt bemoeilijken.
  • Patiënt en/of zijn netwerk is niet in staat tot “eigen regie” over de situatie en de problemen daarbij.

In alle andere gevallen zou u kunnen verwijzen naar de basis-ggz bij Geriant.

Een juiste keuze maken is niet goed mogelijk

Als het om een situatie gaat waarbij het moeilijk of niet mogelijk is een juiste keuze te maken voor een bepaald ggz-pakket, dan kunt u overwegen de patiënt door te verwijzen naar de specialistische ggz van Geriant. Geriant heeft dan de mogelijkheid uitgebreidere diagnostiek te doen en zal daarna contact met u opnemen voor een definitieve keuze tussen basis- en specialistische ggz. Dan is er ook de mogelijkheid de keuze alsnog te wijzigen in basis-ggz.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de casemanagers of Geriant-artsen die zich inzetten voor de patiënten uit uw praktijk. Ook kunt u bellen naar het aanmeldpunt ouderen: 088 65 65 000.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer