ABOARD Cohort – een nationaal initiatief voor Alzheimeronderzoek

ABOARD in het kort

Het ABOARD Cohort is een landelijke studie met als doel om meer inzicht te krijgen in het verloop van gezonde veroudering tot en met het ziekteproces van alzheimer. Om te werken naar een toekomst waar we Alzheimer vroeg kunnen herkennen en stoppen voordat dementie start. Daarvoor is onderzoek nodig.

Geriant is actief betrokken bij het onderzoek en meerdere cliënten zijn ook deelnemer van het ABOARD Cohort. Wilt u ook bijdragen aan onderzoek naar de ziekte van Alzheimer? Dat kan! Vanuit huis levert u al een belangrijke bijdrage aan een toekomst zonder dementie.

Wie kunnen meedoen?

Iedereen ouder dan 45 jaar kan meedoen. Mensen met geheugenklachten of dementie kunnen meedoen, maar ook mensen zonder geheugenklachten kunnen meedoen.

Wat moet ik doen als deelnemer?

Als u zich heeft ingeschreven vragen wij of u één keer per jaar een uur de tijd wilt maken voor het invullen van een aantal vragenlijsten. Deze vragenlijsten gaan over uw geheugenklachten, uw (mentale) gezondheid, leefstijl etc.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Het aanmelden gaat via www.aboard-cohort.nl. Na het invullen bent u gelijk deelnemer van het ABOARD Cohort.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar aboard-cohort@amsterdamumc.nl. Zij staan u graag te woord!

Bedankt namens het hele ABOARD Cohortteam!