Informatie over dementie

Leestijd:

Er is veel informatie beschikbaar over het onderwerp dementie. Die informatie vindt u bijvoorbeeld op deze website. Maar er zijn ook andere websites met informatie zoals die van Alzheimer Nederland. Daarom vindt u hieronder een overzicht van informatie over dementie van zowel Geriant als van andere organisaties.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

A

Achterdocht

Achterdocht (online training omgaan met veranderend gedrag)

Afasie

Afhankelijk gedrag

Afhankelijk gedrag (online training omgaan met veranderend gedrag)

Agressie

Agressie (online training omgaan met veranderend gedrag)

Alzheimercafé in uw regio

Alzheimercentrum VUmc Amsterdam

Angst

Apathie / Lusteloosheid

Autorijden:

Terug naar boven

B

Behandeling:

Belangenorganisaties:

Beslissen voor en door mensen met dementie

Bewegen

Boeken, films

Terug naar boven

C

Casemanager

Casemanager: informatie van Geriant

Centrum IndicatieStelling (CIZ)

Cliëntenraad Geriant:

Communiceren

Crisisopvang

Cursus

Cursus ‘Omgaan met dementie’ voor mantelzorgers:

Terug naar boven

D

Dagbesteding en dagopvang

Delier

Dementie:

Depressie

Diagnose:

Digitale cursus:

Doorliggen

Douchen

Dwalen

Terug naar boven

E

Erfelijkheid

Eten en drinken

Euthanasie

Wilsbekwaamheid

Terug naar boven

F

Fasen dementie

Financiën

Kosten van de zorg als u hulp van anderen nodig hebt

Frontotemporale dementie:

Frustratie

Terug naar boven

G

Geld

Geriant: algemene informatie over Geriant

Gespreksgroep voor mensen met dementie

Gewichtsproblemen

Gps

Terug naar boven

H

Hallucineren

Herhalen

Herinneren, kwijtraken en herkennen

Huishoudelijke taken

Huisregels Geriant-kliniek

Terug naar boven

I

Impact familie en vrienden

Impact gezin

Impact mantelzorg

Impact partner

Incontinentie

Intimiteit

Terug naar boven

K

Klachten:

Koken

Terug naar boven

L

Laatste levensfase

Lewy body dementie

Lotgenotencontact

Lusteloosheid (online training omgaan met veranderend gedrag)
Terug naar boven

M

Mantelzorg:

  • MantelzorgNL (voorheen Mezzo, belangenorganisatie voor mantelzorgers)

Medicatie

Mild Cognitive Impairment (MCI)

Muziek

Terug naar boven

N

Na de diagnose

Na de opname

NeuroPsychologisch Onderzoek (NPO)

Nieuwsbrief Familias voor mantelzorgers

Terug naar boven

O

Omgaan met iemand met dementie:

Omkleden en aankleden

Ongepast gedrag

Onrustig gedrag

Onvrijwillige zorg/onvrijwillige opname

Informatie van de Rijksoverheid over de Wet zorg en dwang
Wet Zorg en dwang

Oorzaken

Onrust in de nacht (online training omgaan met veranderend gedrag)
Oorzaken en preventie

Opname verpleeghuis

Opnieuw dingen aanleren

Organisatie van de zorg bij Geriant (professioneel statuut)

Over dementie

Overbelasting voorkomen

Overlijden

Terug naar boven

P

Patiëntgebonden budget (pgb):

Pijn

Preventie

Preventie en oorzaken

Privacy:

Professionele zorg regelen

Terug naar boven

R

Respijtzorg

Rouwverwerking

Terug naar boven

S

Semantische dementie

Slaapproblemen

Slikproblemen

Symptomen I

Symptomen II
Stadia van dementie
Over dementie
Terug naar boven

T

Tandenpoetsen

Test

Thema-brochures van Alzheimer Nederland

ThuisTeam Dementie (TTD):

Thuiszorg

U

Uw mening:

Terug naar boven

V

Vakantie

Vasculaire dementie I

Vasculaire dementie II

Veiligheid in huis

Verbloemen (online training omgaan met veranderend gedrag)

Verdriet

Verminderd tijdsbesef

Verpleeghuiszorg

Vertegenwoordiging

Terug naar boven

W

Websites met meer informatie over dementie:

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Wilsbekwaamheid:

Folder wilsbekwaamheid Geriant

Wilsbekwaamheid

Woonvormen verpleeghuis

Vereniging van artsen die wilsbekwaamheidsbeoordelingen doen
Artsen die wilsbekwaamheidsbeoordelingen doen
Terug naar boven

Z

Ziekte van Alzheimer I

Ziekte van Alzheimer II

Zorg kiezen:

Zorgtaken delen

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer