Dichter bij dementie

30 oktober 2016 Leestijd:

De nieuwe online cursus Dichter bij dementie is beschikbaar. Een digitale cursus van Geriant voor iedereen die beter wil leren omgaan met mensen met dementie. In de online cursus leren de deelnemers dementie beter te begrijpen en krijgen zij de vijf belangrijkste omgangstips. En leren ze hoe je deze in de praktijk toepast. De nieuwe online cursus is ontwikkeld in samenwerking met dementie-expert Huub Buijssen en aanmelden kan via www.dichterbijdementie.nl.

Begrip

Mensen met dementie gaan naarmate de ziekte voortschrijdt niet alleen steeds meer vergeten, maar ook hun gedrag verandert. Hun directe naasten en hun zorgverleners moeten hier mee leren omgaan. Er is al veel feitelijke informatie beschikbaar over wat dementie is en welke verschijnselen daarbij horen. Maar over de omgang met mensen met dementie is veel minder informatie beschikbaar en uit de praktijk van Geriant blijkt dat hier veel behoefte aan is. Omgaan met iemand met dementie gaat beter wanneer de omgeving begrijpt waardoor het gedrag van een persoon met dementie wordt veroorzaakt. Met de online cursus Dichter bij dementie leren de deelnemers dementie beter begrijpen en worden er veel praktische omgangstips gegeven.

Eigen tijd, eigen tempo

De online cursus kan in eigen tempo en op een eigen gewenst moment op de PC of tablet worden gevolgd. De cursus bestaat uit twee delen. In deel 1 leren de deelnemers dementie beter te begrijpen en doorgronden. In deel 2 komen praktische omgangstips aan bod. Het volgen van de cursus duurt drie tot vier uur en kan worden afgesloten met een vrijwillige test. Tot slot is er ook de mogelijkheid na het volgen van de cursus een certificaat van deelname te krijgen. Dat laatste kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor diegenen die de cursus beroepsmatig volgen. Aanmelden voor de cursus kan via www.dichterbijdementie.nl

Doelgroep

De cursus is bestemd voor een brede doelgroep. Iedereen die te maken krijgt met mensen met dementie kan zich voor de cursus inschrijven. Zo kan de cursus waardevol zijn voor mantelzorgers en voor diegenen die beroepsmatig in contact komen met mensen met dementie zoals verzorgenden, winkelpersoneel of medewerkers van zorgloketten van gemeenten.

Kosten

Dichter bij Dementie is helaas niet kosteloos. Dat kan ook niet. Geriant heeft geen winstoogmerk, maar het maken en onderhouden van de cursus kost geld. Deelname kost € 49,50. Op de aanmeldpagina wordt de deelnemer gevraagd dit bedrag via een iDeal-betaling te voldoen. Organisaties en gemeenten kunnen bij Geriant vouchers verkrijgen als zij de kosten van deelname voor hun medewerkers of vrijwilligers willen voldoen.

De makers

Huub Buijssen schreef de cursus. Hij is psychogerontoloog en daarin ‘dementie-expert’. Hij heeft vele jaren ervaring in de hulp aan mensen met dementie en hun naasten. Buijssen is tevens auteur van 40 boeken. Zijn meest recente boek is ‘De magische wereld van Alzheimer’.

Geriant biedt de cursus Dichter bij dementie aan. Geriant is aanbieder van hulp thuis (o.a. casemanagement) bij dementie in Noord-Holland Noord en heeft sinds het ontstaan in het jaar 2000 expertise opgebouwd over de ziekte dementie. Naast de e-learning Dichter bij dementie heeft Geriant de digitale cursus DementieOnline die is bestemd voor mantelzorgers. Deze cursus helpt de zorg voor een naaste met dementie langer vol te houden. Ook biedt Geriant face-to-face scholing en advies aan professionals in zorg, welzijn en de publieke sector.

Aanmelden voor de cursus gaat via www.dichterbijdementie.nl. Vouchers zijn verkrijgbaar bij Geriant via info@geriant.nl of 072 527 03 90.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer