Koffieochtenden goed voor 205 kopjes koffie

Ik zag het in eerste instantie niet zitten, een koffieochtend, in plaats van de jaardag met een ervaren spreker of een theatergezelschap met het toneelstuk “Dag mama”. Ik zag zijn twijfels in rook opgaan toen na de eerste uitnodiging aan de cliënten in de regio West-Friesland, er zich binnen twee dagen 51 mensen hadden aangemeld. De koffieochtend werd al snel een koffieochtend én koffiemiddag met in totaal 89 aanmeldingen! Er volgden nog drie koffieochtenden, namelijk één in Den Helder, één in Heerhugowaard en één op Texel. In totaal bezochten 205 mantelzorgers/cliënten de koffieochtenden.

De ochtenden waren bedoeld om echt in contact te komen met de mantelzorgers, om in kleine groepjes aan tafel van elkaar te horen wat het betekent om mantelzorger te zijn. Verrassend positief waren de reacties die wij teruggekoppeld kregen op het formulier “Evaluatie Kopje koffie”, maar zeker ook kritisch waar het de organisatie betreft. De aanwezige mantelzorgers hebben het enorm gewaardeerd, dat zij hun verhaal kwijt konden bij collega-mantelzorgers. Veel herkenning maar ook veel adviezen over en weer. Telkens terugkerende onderwerpen in de tafelgesprekken waren, het belang om jouw netwerk te benutten in het verwerken en omgaan met dementie. De verandering van de eigen rol, van echtgenoot naar mantelzorger. De psychische problemen bij het verwerken van die nieuwe rol. Het steeds weer iets te moeten inleveren van dingen die je vroeger wel kon. Voorbeeld het niet meer mogen autorijden! Er is met elkaar gesproken over hoe moeilijk het is om als de relatie verandert jouw “maatje” kwijt te raken. De vraag naar meer informatie over de voorzieningen die er zijn voor mantelzorgers/ cliënten, zoals plekken voor dagopvang, zorghotel, mantelzorgcentrum, en cursusaanbod, zal door de cliëntenraad worden opgepakt.

Ook de leden van de cliëntenraad hebben deze ochtenden als waardevol ervaren. Zij zijn opnieuw heel nadrukkelijk weer eens geconfronteerd met een veelheid aan gevoelens, ervaringen en effecten rondom dementie bij hun cliënten en mantelzorgers. Noem het voor hen ook maar “ een nieuwe bron van inspiratie”.

Kritiek, jawel ook die was er. Dan met name om het geluidsniveau. De mensen konden elkaar soms lastig verstaan omdat de tafels te dicht op elkaar stonden. De geluidsinstallatie liet ons tot twee maal toe in de steek, waardoor het openingswoordje van de voorzitter niet te volgen was. Zeker twee punten waar de cliëntenraad de volgende keer aandacht aan zal besteden.

DANK.

Het belangrijkste is wel dat wij alle deelnemers aan de koffieochtenden bedanken. Zij hebben de koffieochtenden met hun inbreng tot een succes gemaakt.

Peter Hoogenbosch (voorzitter).


Filter artikelen

Geriant ontvangt keurmerk World-class Workplace

Met gepaste trots maken we bekend dat we zijn onderscheiden als World-class Workplace 2023-2024! Op basis van de werkgeversscore vanuit het eerder dit jaar gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek, heeft Geriant het keurmerk World-class Workplace mogen ontvangen.

Lees verder

Koffieochtenden goed voor 205 kopjes koffie

Ik zag het in eerste instantie niet zitten, een koffieochtend, in plaats van de jaardag met een ervaren spreker of een theatergezelschap met het toneelstuk “Dag mama”. Ik zag zijn twijfels in rook opgaan toen na de eerste uitnodiging aan de cliënten in de regio West-Friesland, er zich binnen twee dagen 51 mensen hadden aangemeld. De koffieochtend werd al snel een koffieochtend én koffiemiddag met in totaal 89 aanmeldingen! Er volgden nog drie koffieochtenden, namelijk één in Den Helder, één in Heerhugowaard en één op Texel. In totaal bezochten 205 mantelzorgers/cliënten de koffieochtenden.

Lees verder

Voorzitterswissel bij Raad van Toezicht

Per 1 juni heeft de Raad van Toezicht van Geriant een nieuwe voorzitter. Petra van Dam, tot eind vorig jaar bestuursvoorzitter van Amsta te Amsterdam, volgt Adriaan Jansen op die afgelopen acht jaar RvT-voorzitter was.

Lees verder

Meld je nu aan voor de basiscursus omgaan met dementie

Geriant organiseert basiscursus omgaan met dementie. In de basiscursus omgaan met dementie behandelen we de basiskennis van dementie. De basiscursus bestaat uit drie lessen. In deze lessen zal er veel worden behandeld. Van de vormen van dementie tot het omgaan met gedragsveranderingen. Er is naast kennisoverdracht ook veel ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het bespreken van casussen.

Lees verder

Specialist Ouderengeneeskunde Boudewijn Freriks bij voorstelling The Father

Vanavond is bij Cinema Oostereiland in Hoorn een speciale voorstelling van The Father. Onze Specialist Ouderengeneeskunde Boudewijn Freriks is dan aanwezig in de filmzaal. Boudewijn geeft na de voorstelling antwoord op vragen van het publiek en deelt zijn kennis over dementie.

Lees verder

Video: Mijn leven met de ziekte van Alzheimer

Een verhaal over vrees, zelfdiscipline, een toekomst die veranderd en een passie die blijft.

Lees verder