Koffieochtenden goed voor 205 kopjes koffie

Ik zag het in eerste instantie niet zitten, een koffieochtend, in plaats van de jaardag met een ervaren spreker of een theatergezelschap met het toneelstuk “Dag mama”. Ik zag zijn twijfels in rook opgaan toen na de eerste uitnodiging aan de cliënten in de regio West-Friesland, er zich binnen twee dagen 51 mensen hadden aangemeld. De koffieochtend werd al snel een koffieochtend én koffiemiddag met in totaal 89 aanmeldingen! Er volgden nog drie koffieochtenden, namelijk één in Den Helder, één in Heerhugowaard en één op Texel. In totaal bezochten 205 mantelzorgers/cliënten de koffieochtenden.

De ochtenden waren bedoeld om echt in contact te komen met de mantelzorgers, om in kleine groepjes aan tafel van elkaar te horen wat het betekent om mantelzorger te zijn. Verrassend positief waren de reacties die wij teruggekoppeld kregen op het formulier “Evaluatie Kopje koffie”, maar zeker ook kritisch waar het de organisatie betreft. De aanwezige mantelzorgers hebben het enorm gewaardeerd, dat zij hun verhaal kwijt konden bij collega-mantelzorgers. Veel herkenning maar ook veel adviezen over en weer. Telkens terugkerende onderwerpen in de tafelgesprekken waren, het belang om jouw netwerk te benutten in het verwerken en omgaan met dementie. De verandering van de eigen rol, van echtgenoot naar mantelzorger. De psychische problemen bij het verwerken van die nieuwe rol. Het steeds weer iets te moeten inleveren van dingen die je vroeger wel kon. Voorbeeld het niet meer mogen autorijden! Er is met elkaar gesproken over hoe moeilijk het is om als de relatie verandert jouw “maatje” kwijt te raken. De vraag naar meer informatie over de voorzieningen die er zijn voor mantelzorgers/ cliënten, zoals plekken voor dagopvang, zorghotel, mantelzorgcentrum, en cursusaanbod, zal door de cliëntenraad worden opgepakt.

Ook de leden van de cliëntenraad hebben deze ochtenden als waardevol ervaren. Zij zijn opnieuw heel nadrukkelijk weer eens geconfronteerd met een veelheid aan gevoelens, ervaringen en effecten rondom dementie bij hun cliënten en mantelzorgers. Noem het voor hen ook maar “ een nieuwe bron van inspiratie”.

Kritiek, jawel ook die was er. Dan met name om het geluidsniveau. De mensen konden elkaar soms lastig verstaan omdat de tafels te dicht op elkaar stonden. De geluidsinstallatie liet ons tot twee maal toe in de steek, waardoor het openingswoordje van de voorzitter niet te volgen was. Zeker twee punten waar de cliëntenraad de volgende keer aandacht aan zal besteden.

DANK.

Het belangrijkste is wel dat wij alle deelnemers aan de koffieochtenden bedanken. Zij hebben de koffieochtenden met hun inbreng tot een succes gemaakt.

Peter Hoogenbosch (voorzitter).


Filter artikelen

Susanne Zuidhof - van Arkel nieuwe bestuurder van Geriant

Op 12 augustus 2024 zal Susanne Zuidhof - van Arkel aantreden als nieuwe bestuurder van Geriant. Geriant biedt hulp aan mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland Noord. Susanne neemt het stokje over van Ineke Laagland - Klaassen, die als vervangend bestuurder sinds oktober 2023 werkzaam is geweest.

Lees verder

ABOARD Cohort – een nationaal initiatief voor Alzheimeronderzoek

Het ABOARD Cohort is een landelijke studie met als doel om meer inzicht te krijgen in het verloop van gezonde veroudering tot en met het ziekteproces van alzheimer. Om te werken naar een toekomst waar we Alzheimer vroeg kunnen herkennen en stoppen voordat dementie start. Daarvoor is onderzoek nodig.

Lees verder

Een kijkje nemen in de belevingswereld van iemand met beginnende dementie

De periode voorafgaand aan de diagnose wordt gekenmerkt door ‘het niet pluis gevoel’. De persoon merkt zelf, maar vaker nog de omgeving, dat er iets niet klopt maar denkt niet gelijk aan dementie. Vergeetachtig, in herhaling vallen en kleine veranderingen in het gedrag. In dit stadium is er vaak sprake van onbegrip voor de persoon met beginnende dementie. Het is lastig voor te stellen hoe de naaste met dementie de wereld beleeft. Geriant introduceert de Virtual Reality bril om ondersteuning te bieden aan mantelzorgers om het gedrag van hun naasten met dementie beter te leren begrijpen. Wat gaat er om in het hoofd van de naaste met dementie? Wat denkt hij of zij? Hierdoor wordt de draagkracht vergroot en kan de mantelzorger betere begeleiding bieden aan de persoon met beginnende dementie.

Lees verder

Huijsman vertrekt als bestuurder van Geriant

Na vijf jaar zal prof.dr. Robbert Huijsman per 1 januari 2024 vertrekken bij Geriant, een unieke organisatie in Noord-Holland Noord voor multidisciplinaire dementiezorg thuis. Het door Huijsman ontwikkelde meerjarenbeleidsplan 2023-2028 is breed gewaardeerd en onlangs goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Geriant is daarmee klaar voor een toekomst vol uitdagingen. De invoering van het meerjarenplan vergt hernieuwde energie en daarom draagt Huijsman het vaandel over per 1 januari 2024.

Lees verder

Geriant geeft handboek Casemanagement bij dementie opnieuw uit

Het in 2011 verschenen Handboek Casemanagement bij dementie is herzien en opnieuw uitgegeven. Het Handboek Casemanagement bij dementie is specifiek geschreven voor (beginnende) casemanagers dementie bij Geriant. De dagelijkse praktijk van de casemanager staat centraal. Het boekje is ook interessant voor iedereen die belangstelling heeft voor casemanagement, zoals Geriant het in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Het handboek sluit aan op het eerder bij Geriant verschenen Handboek Ziektediagnostiek dementie en het Handboek Zorgdiagnostiek dementie.

Lees verder

Maak kennis met het consultatieteam Geriant kliniek

Werk je met mensen met dementie en loop je vast in de begeleiding door het gedrag van je cliënt? Schakel dan de hulp in van het consultatieteam van de Geriant kliniek. Het consultatieteam ondersteunt zorgmedewerkers en behandelaren van zorginstellingen die tijdens de begeleiding van mensen met dementie geen mogelijkheden meer zien en daardoor de kwaliteit van zorg voor de cliënt niet kunnen waarborgen.

Lees verder