Geriant past werkwijze aan en toetst geen wilsbekwaamheid meer

21 oktober 2019 Leestijd:

Geriant ontvangt met enige regelmaat verzoeken van notarissen, om de wilsbekwaamheid te toetsen in het kader van het tekenen van een volmacht of om een volmacht van kracht te laten zijn voor mensen met dementie. Dat zijn mensen voor wie Geriant diagnose en behandeling biedt.

De KNMG verlangt dat artsen die wilsbekwaamheidsverklaringen opstellen strikt onafhankelijk zijn, dus geen behandelrelatie met de cliënten hebben. Echter, verzoeken die Geriant binnen krijgt, gaan veelal over onze cliënten of oud-cliënten.

Daarom heeft Geriant recent haar beleidsvisie en werkwijzen aangepast en zal Geriant dit werk voortaan niet meer doen. Om alle schijn van afhankelijkheid te vermijden, heeft Geriant gekozen u voortaan te verwijzen naar andere partijen.

Dat zijn de:Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer