Hoe zag het jaar 2018 eruit voor de cliëntenraad?

4 september 2019 Leestijd:

De cliëntenraad vergaderde in 2018 11 keer. Belangrijk onderwerp van gesprek was de zorgval (minder zorg verkrijgen en meer betalen voor zolang men op de wachtlijst voor een verpleeghuis staat). De cliëntenraad heeft de zorgval met de directie nadrukkelijk besproken. Gelukkig bleek het aantal Geriant-cliënten dat last had van de zorgval beperkt.

Ook in 2018 adviseerde de cliëntenraad over (her)benoeming van de klachtenfunctionaris. De cliëntenraad hecht namelijk aan een goede klachtenbehandeling en inzicht in het functioneren daarvan.

Andere belangrijke onderwerpen waarmee de CR zich in 2018 bezighield zijn:

  • Informatieveiligheid (AVG)
  • Organisatie en uitvoering van de Jaardag
  • Directiewisseling

  • U leest het allemaal in het jaarverslag

    Over Geriant

    Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

    Lees meer