Meld je nu aan voor de basiscursus omgaan met dementie

Tijdens deze 3-delige basiscursus leer je dementie te signaleren, een gesprek aan te knopen met iemand met dementie en om te gaan met gedragsveranderingen bij dementie.

Waarom deze basiscursus?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig verschillende hersenaandoeningen waarbij mensen in toenemende mate hun cognitieve vaardigheden verliezen. Dit kan bestaan uit geheugenproblemen, verminderde uitvoering van dagelijkse handelingen en veranderingen in gedrag. In 2021 zijn er naar schatting 290.000 mensen in Nederland met dementie, de verwachting is dat dit aantal in de toekomst zal stijgen tot ruim 620.000 in 2050.

Het is daarom in toenemende mate belangrijk dat (zorg)professionals en vrijwilligers dementie signaleren in de praktijk, vormen van dementie herkennen, gemakkelijk een gesprek kunnen aanknopen en inzicht hebben in (de omgang met) veranderend gedrag. En dat zijn precies de vaardigheden die jij zal beheersen na het afronden van deze cursus.

Basiscursus inhoud

  • Cijfers en feiten over dementie en risicofactoren
  • Signaleren van dementie
  • Vormen van dementie, delier, depressie
  • Diagnose en behandeling
  • Mantelzorg en het rouwproces
  • (Onbegrepen) gedrag bij dementie

Tijdens de cursus zullen adviezen en tips worden uitgewisseld en er is veel ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het bespreken van casussen.

Doelgroep

Iedereen die werkzaam is in de zorg voor mensen met dementie (o.a. verzorgenden, activiteitenbegeleiders, praktijkondersteuners en de thuiszorg).

Docent

Trudie Luijk werkte van 2007 tot 2014 als TOP-zorgmedewerker bij Geriant, na een onderbreking van 4 jaar is Trudie sinds 2018 weer in dienst bij Geriant als Casemanager Dementie. Trudie is ervaren in het geven van de cursus omgaan met dementie aan mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers, daarnaast heeft Trudie ruimschoots ervaring met het doceren van informatie omtrent onbegrepen gedrag bij dementie.

De cursus kan doorgang vinden bij een minimum aantal van 6 deelnemers.

Praktische informatie

Datum en tijd: 3, 10 en 17 oktober 2023 van 09.00 – 11.00.
Locatie: Geriant NKZ, James Wattstraat 10a, 1817 DC Alkmaar
Kosten: €200,-

Meld je via deze link aan.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met kenniscentrumdementie@geriant.nl.

Filter artikelen

ABOARD Cohort – een nationaal initiatief voor Alzheimeronderzoek

Het ABOARD Cohort is een landelijke studie met als doel om meer inzicht te krijgen in het verloop van gezonde veroudering tot en met het ziekteproces van alzheimer. Om te werken naar een toekomst waar we Alzheimer vroeg kunnen herkennen en stoppen voordat dementie start. Daarvoor is onderzoek nodig.

Lees verder

Een kijkje nemen in de belevingswereld van iemand met beginnende dementie

De periode voorafgaand aan de diagnose wordt gekenmerkt door ‘het niet pluis gevoel’. De persoon merkt zelf, maar vaker nog de omgeving, dat er iets niet klopt maar denkt niet gelijk aan dementie. Vergeetachtig, in herhaling vallen en kleine veranderingen in het gedrag. In dit stadium is er vaak sprake van onbegrip voor de persoon met beginnende dementie. Het is lastig voor te stellen hoe de naaste met dementie de wereld beleeft. Geriant introduceert de Virtual Reality bril om ondersteuning te bieden aan mantelzorgers om het gedrag van hun naasten met dementie beter te leren begrijpen. Wat gaat er om in het hoofd van de naaste met dementie? Wat denkt hij of zij? Hierdoor wordt de draagkracht vergroot en kan de mantelzorger betere begeleiding bieden aan de persoon met beginnende dementie.

Lees verder

Huijsman vertrekt als bestuurder van Geriant

Na vijf jaar zal prof.dr. Robbert Huijsman per 1 januari 2024 vertrekken bij Geriant, een unieke organisatie in Noord-Holland Noord voor multidisciplinaire dementiezorg thuis. Het door Huijsman ontwikkelde meerjarenbeleidsplan 2023-2028 is breed gewaardeerd en onlangs goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Geriant is daarmee klaar voor een toekomst vol uitdagingen. De invoering van het meerjarenplan vergt hernieuwde energie en daarom draagt Huijsman het vaandel over per 1 januari 2024.

Lees verder

Geriant geeft handboek Casemanagement bij dementie opnieuw uit

Het in 2011 verschenen Handboek Casemanagement bij dementie is herzien en opnieuw uitgegeven. Het Handboek Casemanagement bij dementie is specifiek geschreven voor (beginnende) casemanagers dementie bij Geriant. De dagelijkse praktijk van de casemanager staat centraal. Het boekje is ook interessant voor iedereen die belangstelling heeft voor casemanagement, zoals Geriant het in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Het handboek sluit aan op het eerder bij Geriant verschenen Handboek Ziektediagnostiek dementie en het Handboek Zorgdiagnostiek dementie.

Lees verder

Maak kennis met het consultatieteam Geriant kliniek

Werk je met mensen met dementie en loop je vast in de begeleiding door het gedrag van je cliënt? Schakel dan de hulp in van het consultatieteam van de Geriant kliniek. Het consultatieteam ondersteunt zorgmedewerkers en behandelaren van zorginstellingen die tijdens de begeleiding van mensen met dementie geen mogelijkheden meer zien en daardoor de kwaliteit van zorg voor de cliënt niet kunnen waarborgen.

Lees verder

Samen maken we Alkmaar dementievriendelijk

Met de subsidie sociaal domein – dementievriendelijke gemeente Alkmaar, zet de gemeente Alkmaar in op verbinding tussen zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers én vrijwilligers- en welzijnswerk. Vanuit Geriant verzorgen we scholing en advies om ons steentje bij te dragen aan dit mooie initiatief.

Lees verder