Omgaan met angst bij Corona-dreiging

20 maart 2020 Leestijd:

Angst is een emotie die optreedt, wanneer we ons bedreigd voelen als reactie op gevaar en is onmisbaar voor onze bescherming en overleving. Hoe ga je daarmee om in je contacten met cliënten? In de bijlage informatie voor hulpverleners in tijden van angst.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer