Geriant actualiseert privacyreglement

26 januari 2021 Leestijd:

Geriant heeft een privacyreglement. Daarin wordt beschreven op welke manier Geriant de privacy van cliënten en mantelzorgers beschermt. Het privacyreglement beschrijft daarmee hoe Geriant voldoet aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese wet.

De wijzigingen die zijn aangebracht, zijn actualisaties aan wijzigingen van wet- en regelgeving en bijvoorbeeld omdat een genoemd telefoonnummer is veranderd. De strekking van het privacyreglement is niet veranderd. De cliëntenraad van Geriant heeft het aangepaste privacyreglement besproken en heeft met de wijzigingen ingestemd.

In de nieuwe versie van het privacyreglement zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De Wet 'bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen' is vervallen en vervangen door de Wet 'zorg en dwang'. Dat is in deze versie van het reglement doorgevoerd.
  • Er zijn extra afkortingen opgenomen met hun betekenis in het artikel dat gaat over definities. Het gaat om de afkortingen Wzd, AVG, AP, BIG en Wgbo. Zie paragraaf 1 ‘Definities’.
  • Het woord ‘cliënt’ is vervangen door het woord ‘Betrokkene’ zoals aangegeven bij de definities in artikel 1.
  • Het telefoonnummer van de Autoriteit Persoonsgegevens is aangepast conform informatie op de website van deze instantie.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer