Voor en door professionals: de handboeken van Geriant.

Onderzoek naar de oorzaak van cognitieve klachten, aandacht voor het dagelijks leven en actieve begeleiding door de casemanager. Het staat in dienst van goede dementiezorg.

En staat beschreven in de handboeken van Geriant. Deze handboeken zijn bij Geriant via deze link te bestellen.

Filter artikelen

Specialist Ouderengeneeskunde Boudewijn Freriks bij voorstelling The Father

Vanavond is bij Cinema Oostereiland in Hoorn een speciale voorstelling van The Father. Onze Specialist Ouderengeneeskunde Boudewijn Freriks is dan aanwezig in de filmzaal. Boudewijn geeft na de voorstelling antwoord op vragen van het publiek en deelt zijn kennis over dementie.

Lees verder

Video: Mijn leven met de ziekte van Alzheimer

Een verhaal over vrees, zelfdiscipline, een toekomst die veranderd en een passie die blijft.

Lees verder

Voor en door professionals: de handboeken van Geriant.

Onderzoek naar de oorzaak van cognitieve klachten, aandacht voor het dagelijks leven en actieve begeleiding door de casemanager. Het staat in dienst van goede dementiezorg.

Lees verder

Geriant actualiseert privacyreglement

Geriant heeft een privacyreglement. Daarin wordt beschreven op welke manier Geriant de privacy van cliënten en mantelzorgers beschermt. Het privacyreglement beschrijft daarmee hoe Geriant voldoet aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese wet.

Lees verder

Hoe ga je als mantelzorger om met angst voor corona?

Angst is een emotie die optreedt wanneer we ons bedreigd voelen. ​Als reactie op gevaar vluchten, vechten of verstijven we. Door de dreiging van het coronavirus is ons gevaarsysteem in verhoogde staat van paraatheid.

Lees verder

Cliëntenraad ondertekent medezeggenschapsregeling

Peter Hoogenbosch, voorzitter van de cliëntenraad van Geriant en directeur/bestuurder Robbert Huijsman ondertekenden op 9 december 2020 de nieuwe medezeggenschapsregeling. Dit is een document waarin cliëntenraad en organisatie afspraken vastleggen over de manier waarop de cliëntenraad en Geriant vorm geven aan de medezeggenschap.

Lees nog verder