Voorzitterswissel bij Raad van Toezicht

Per 1 juni heeft de Raad van Toezicht van Geriant een nieuwe voorzitter. Petra van Dam, tot eind vorig jaar bestuursvoorzitter van Amsta te Amsterdam, volgt Adriaan Jansen op die afgelopen acht jaar RvT-voorzitter was.

Petra van Dam over haar motivatie: “Als voormalig zorgbestuurder in de GGZ en de ouderenzorg ken ik het werk en de vraagstukken bij de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met dementie thuis. Als mantelzorger heb ik kennisgemaakt met de warme begeleiding en expertise van Geriant. Vanuit die ervaring en betrokkenheid is het prachtig om de komende jaren mijn bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van dit belangrijke werk”.

Adriaan Jansen, voormalig bestuurder bij o.a. GGZ Friesland en GGZ Noord-Holland Noord, heeft met al zijn ervaring, kennis en enorme betrokkenheid veel betekend voor Geriant. Hij blikt er zelf als volgt op terug: “Ik heb de start van de vernieuwing in de dementiezorg van nabij meegemaakt. Het blijft een historisch ‘wonder’ dat GGZ NHN en zes verpleeghuizen twintig jaar geleden gezamenlijk ruimte gaven aan een nieuw geïntegreerd aanbod via Geriant. Zo werd de care vanuit de VVT samengevoegd met de cure vanuit de GGZ (ouderenpsychiatrie).”

Geriant biedt ambulante hulp aan mensen met dementie én hun naasten, zodat men zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen. In de ‘gouden driehoek’ van casemanager, specialist ouderengeneeskunde en (gz-)psycholoog voert Geriant het onderzoek uit, stelt een diagnose, maakt samen met de cliënt en mantelzorger het behandelplan en zorgt voor de ondersteuning op alle vlakken, afgestemd op dat wat echt nodig is. Als de gedrags- en omgangsveranderingen daartoe aanleiding geven, kan de Geriant-kliniek kortdurende screening en tijdelijk behandeling bieden om langer thuis te wonen weer mogelijk te maken of zo nodig anders te bemiddelen bij een passend alternatief.

Filter artikelen

Susanne Zuidhof - van Arkel nieuwe bestuurder van Geriant

Op 12 augustus 2024 zal Susanne Zuidhof - van Arkel aantreden als nieuwe bestuurder van Geriant. Geriant biedt hulp aan mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland Noord. Susanne neemt het stokje over van Ineke Laagland - Klaassen, die als vervangend bestuurder sinds oktober 2023 werkzaam is geweest.

Lees verder

ABOARD Cohort – een nationaal initiatief voor Alzheimeronderzoek

Het ABOARD Cohort is een landelijke studie met als doel om meer inzicht te krijgen in het verloop van gezonde veroudering tot en met het ziekteproces van alzheimer. Om te werken naar een toekomst waar we Alzheimer vroeg kunnen herkennen en stoppen voordat dementie start. Daarvoor is onderzoek nodig.

Lees verder

Een kijkje nemen in de belevingswereld van iemand met beginnende dementie

De periode voorafgaand aan de diagnose wordt gekenmerkt door ‘het niet pluis gevoel’. De persoon merkt zelf, maar vaker nog de omgeving, dat er iets niet klopt maar denkt niet gelijk aan dementie. Vergeetachtig, in herhaling vallen en kleine veranderingen in het gedrag. In dit stadium is er vaak sprake van onbegrip voor de persoon met beginnende dementie. Het is lastig voor te stellen hoe de naaste met dementie de wereld beleeft. Geriant introduceert de Virtual Reality bril om ondersteuning te bieden aan mantelzorgers om het gedrag van hun naasten met dementie beter te leren begrijpen. Wat gaat er om in het hoofd van de naaste met dementie? Wat denkt hij of zij? Hierdoor wordt de draagkracht vergroot en kan de mantelzorger betere begeleiding bieden aan de persoon met beginnende dementie.

Lees verder

Huijsman vertrekt als bestuurder van Geriant

Na vijf jaar zal prof.dr. Robbert Huijsman per 1 januari 2024 vertrekken bij Geriant, een unieke organisatie in Noord-Holland Noord voor multidisciplinaire dementiezorg thuis. Het door Huijsman ontwikkelde meerjarenbeleidsplan 2023-2028 is breed gewaardeerd en onlangs goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Geriant is daarmee klaar voor een toekomst vol uitdagingen. De invoering van het meerjarenplan vergt hernieuwde energie en daarom draagt Huijsman het vaandel over per 1 januari 2024.

Lees verder

Geriant geeft handboek Casemanagement bij dementie opnieuw uit

Het in 2011 verschenen Handboek Casemanagement bij dementie is herzien en opnieuw uitgegeven. Het Handboek Casemanagement bij dementie is specifiek geschreven voor (beginnende) casemanagers dementie bij Geriant. De dagelijkse praktijk van de casemanager staat centraal. Het boekje is ook interessant voor iedereen die belangstelling heeft voor casemanagement, zoals Geriant het in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Het handboek sluit aan op het eerder bij Geriant verschenen Handboek Ziektediagnostiek dementie en het Handboek Zorgdiagnostiek dementie.

Lees verder

Maak kennis met het consultatieteam Geriant kliniek

Werk je met mensen met dementie en loop je vast in de begeleiding door het gedrag van je cliënt? Schakel dan de hulp in van het consultatieteam van de Geriant kliniek. Het consultatieteam ondersteunt zorgmedewerkers en behandelaren van zorginstellingen die tijdens de begeleiding van mensen met dementie geen mogelijkheden meer zien en daardoor de kwaliteit van zorg voor de cliënt niet kunnen waarborgen.

Lees verder