Voorzitterswissel bij Raad van Toezicht

Per 1 juni heeft de Raad van Toezicht van Geriant een nieuwe voorzitter. Petra van Dam, tot eind vorig jaar bestuursvoorzitter van Amsta te Amsterdam, volgt Adriaan Jansen op die afgelopen acht jaar RvT-voorzitter was.

Petra van Dam over haar motivatie: “Als voormalig zorgbestuurder in de GGZ en de ouderenzorg ken ik het werk en de vraagstukken bij de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met dementie thuis. Als mantelzorger heb ik kennisgemaakt met de warme begeleiding en expertise van Geriant. Vanuit die ervaring en betrokkenheid is het prachtig om de komende jaren mijn bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van dit belangrijke werk”.

Adriaan Jansen, voormalig bestuurder bij o.a. GGZ Friesland en GGZ Noord-Holland Noord, heeft met al zijn ervaring, kennis en enorme betrokkenheid veel betekend voor Geriant. Hij blikt er zelf als volgt op terug: “Ik heb de start van de vernieuwing in de dementiezorg van nabij meegemaakt. Het blijft een historisch ‘wonder’ dat GGZ NHN en zes verpleeghuizen twintig jaar geleden gezamenlijk ruimte gaven aan een nieuw geïntegreerd aanbod via Geriant. Zo werd de care vanuit de VVT samengevoegd met de cure vanuit de GGZ (ouderenpsychiatrie).”

Geriant biedt ambulante hulp aan mensen met dementie én hun naasten, zodat men zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen. In de ‘gouden driehoek’ van casemanager, specialist ouderengeneeskunde en (gz-)psycholoog voert Geriant het onderzoek uit, stelt een diagnose, maakt samen met de cliënt en mantelzorger het behandelplan en zorgt voor de ondersteuning op alle vlakken, afgestemd op dat wat echt nodig is. Als de gedrags- en omgangsveranderingen daartoe aanleiding geven, kan de Geriant-kliniek kortdurende screening en tijdelijk behandeling bieden om langer thuis te wonen weer mogelijk te maken of zo nodig anders te bemiddelen bij een passend alternatief.

Filter artikelen

Koffieochtenden goed voor 205 kopjes koffie

Ik zag het in eerste instantie niet zitten, een koffieochtend, in plaats van de jaardag met een ervaren spreker of een theatergezelschap met het toneelstuk “Dag mama”. Ik zag zijn twijfels in rook opgaan toen na de eerste uitnodiging aan de cliënten in de regio West-Friesland, er zich binnen twee dagen 51 mensen hadden aangemeld. De koffieochtend werd al snel een koffieochtend én koffiemiddag met in totaal 89 aanmeldingen! Er volgden nog drie koffieochtenden, namelijk één in Den Helder, één in Heerhugowaard en één op Texel. In totaal bezochten 205 mantelzorgers/cliënten de koffieochtenden.

Lees verder

Voorzitterswissel bij Raad van Toezicht

Per 1 juni heeft de Raad van Toezicht van Geriant een nieuwe voorzitter. Petra van Dam, tot eind vorig jaar bestuursvoorzitter van Amsta te Amsterdam, volgt Adriaan Jansen op die afgelopen acht jaar RvT-voorzitter was.

Lees verder

Meld je nu aan voor de basiscursus omgaan met dementie

Geriant organiseert basiscursus omgaan met dementie. In de basiscursus omgaan met dementie behandelen we de basiskennis van dementie. De basiscursus bestaat uit drie lessen. In deze lessen zal er veel worden behandeld. Van de vormen van dementie tot het omgaan met gedragsveranderingen. Er is naast kennisoverdracht ook veel ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het bespreken van casussen.

Lees verder

Specialist Ouderengeneeskunde Boudewijn Freriks bij voorstelling The Father

Vanavond is bij Cinema Oostereiland in Hoorn een speciale voorstelling van The Father. Onze Specialist Ouderengeneeskunde Boudewijn Freriks is dan aanwezig in de filmzaal. Boudewijn geeft na de voorstelling antwoord op vragen van het publiek en deelt zijn kennis over dementie.

Lees verder

Video: Mijn leven met de ziekte van Alzheimer

Een verhaal over vrees, zelfdiscipline, een toekomst die veranderd en een passie die blijft.

Lees verder

Voor en door professionals: de handboeken van Geriant.

Onderzoek naar de oorzaak van cognitieve klachten, aandacht voor het dagelijks leven en actieve begeleiding door de casemanager. Het staat in dienst van goede dementiezorg.

Lees verder