Voorzitterswissel bij Raad van Toezicht

Per 1 juni heeft de Raad van Toezicht van Geriant een nieuwe voorzitter. Petra van Dam, tot eind vorig jaar bestuursvoorzitter van Amsta te Amsterdam, volgt Adriaan Jansen op die afgelopen acht jaar RvT-voorzitter was.

Petra van Dam over haar motivatie: “Als voormalig zorgbestuurder in de GGZ en de ouderenzorg ken ik het werk en de vraagstukken bij de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met dementie thuis. Als mantelzorger heb ik kennisgemaakt met de warme begeleiding en expertise van Geriant. Vanuit die ervaring en betrokkenheid is het prachtig om de komende jaren mijn bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van dit belangrijke werk”.

Adriaan Jansen, voormalig bestuurder bij o.a. GGZ Friesland en GGZ Noord-Holland Noord, heeft met al zijn ervaring, kennis en enorme betrokkenheid veel betekend voor Geriant. Hij blikt er zelf als volgt op terug: “Ik heb de start van de vernieuwing in de dementiezorg van nabij meegemaakt. Het blijft een historisch ‘wonder’ dat GGZ NHN en zes verpleeghuizen twintig jaar geleden gezamenlijk ruimte gaven aan een nieuw geïntegreerd aanbod via Geriant. Zo werd de care vanuit de VVT samengevoegd met de cure vanuit de GGZ (ouderenpsychiatrie).”

Geriant biedt ambulante hulp aan mensen met dementie én hun naasten, zodat men zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen. In de ‘gouden driehoek’ van casemanager, specialist ouderengeneeskunde en (gz-)psycholoog voert Geriant het onderzoek uit, stelt een diagnose, maakt samen met de cliënt en mantelzorger het behandelplan en zorgt voor de ondersteuning op alle vlakken, afgestemd op dat wat echt nodig is. Als de gedrags- en omgangsveranderingen daartoe aanleiding geven, kan de Geriant-kliniek kortdurende screening en tijdelijk behandeling bieden om langer thuis te wonen weer mogelijk te maken of zo nodig anders te bemiddelen bij een passend alternatief.

Filter artikelen

Maak kennis met het consultatieteam Geriant kliniek

Werk je met mensen met dementie en loop je vast in de begeleiding door het gedrag van je cliënt? Schakel dan de hulp in van het consultatieteam van de Geriant kliniek. Het consultatieteam ondersteunt zorgmedewerkers en behandelaren van zorginstellingen die tijdens de begeleiding van mensen met dementie geen mogelijkheden meer zien en daardoor de kwaliteit van zorg voor de cliënt niet kunnen waarborgen.

Lees verder

Samen maken we Alkmaar dementievriendelijk

Met de subsidie sociaal domein – dementievriendelijke gemeente Alkmaar, zet de gemeente Alkmaar in op verbinding tussen zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers én vrijwilligers- en welzijnswerk. Vanuit Geriant verzorgen we scholing en advies om ons steentje bij te dragen aan dit mooie initiatief.

Lees verder

Meld je nu aan voor de basiscursus omgaan met dementie

Tijdens deze 3-delige basiscursus leer je dementie te signaleren, een gesprek aan te knopen met iemand met dementie en om te gaan met gedragsveranderingen bij dementie.

Lees verder

Geriant ontvangt keurmerk World-class Workplace

Met gepaste trots maken we bekend dat we zijn onderscheiden als World-class Workplace 2023-2024! Op basis van de werkgeversscore vanuit het eerder dit jaar gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek, heeft Geriant het keurmerk World-class Workplace mogen ontvangen.

Lees verder

Koffieochtenden goed voor 205 kopjes koffie

Ik zag het in eerste instantie niet zitten, een koffieochtend, in plaats van de jaardag met een ervaren spreker of een theatergezelschap met het toneelstuk “Dag mama”. Ik zag zijn twijfels in rook opgaan toen na de eerste uitnodiging aan de cliënten in de regio West-Friesland, er zich binnen twee dagen 51 mensen hadden aangemeld. De koffieochtend werd al snel een koffieochtend én koffiemiddag met in totaal 89 aanmeldingen! Er volgden nog drie koffieochtenden, namelijk één in Den Helder, één in Heerhugowaard en één op Texel. In totaal bezochten 205 mantelzorgers/cliënten de koffieochtenden.

Lees verder

Voorzitterswissel bij Raad van Toezicht

Per 1 juni heeft de Raad van Toezicht van Geriant een nieuwe voorzitter. Petra van Dam, tot eind vorig jaar bestuursvoorzitter van Amsta te Amsterdam, volgt Adriaan Jansen op die afgelopen acht jaar RvT-voorzitter was.

Lees verder