Wonen voor ouderen

Geriant werkt nauw samen met verpleeghuizen, verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen in de regio Noord-Holland Noord.

Verpleeghuizen

De verpleeghuizen en Geriant hebben sinds jaar en dag een noodbedden- en opnameregeling. Dat is cruciaal voor goed verlopende ketenzorg. In de Kop van Noord-Holland en in Noord-Kennemerland coördineert Geriant de wachtlijsten voor de verpleeghuizen. In West-Friesland doet Omring dat en is er nauw overleg tussen Omring en Geriant als een opname in het verpleeghuis in zicht komt.

Verzorgingshuizen

Vrijwel alle verzorgingshuizen in de regio en Geriant werken samen in de hulpverlening aan mensen met dementie die in een verzorgingshuis wonen. Geriant biedt dan een aangepaste vorm van casemanagement. De casemanager adviseert bijvoorbeeld het zorgteam van het verzorgingshuis over een cliënt met dementie.

Kleinschalige woonvormen

Geriant biedt behandeling en casemanagement aan in een aantal kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie in of net buiten de regio. Daarvoor heeft Geriant contracten afgesloten met Vrijwaard in Den Helder, WarmThuis in Oterleek en Zuidermeer, Zorgcentrum Horizon in Broek op Langedijk, De Marke in Bergen, Reigershoeve in Heemskerk en Jonkers Zorg in Hoogwoud. Een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en een casemanager bieden dan behandeling aan de bewoners.