Ziekenhuizen

Leestijd:

Geriant werkt samen met de ziekenhuizen in Den Helder, Alkmaar en Hoorn. Daarnaast verwijst Geriant soms cliënten door naar bijvoorbeeld het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum in Amsterdam.

Het Westfries-gasthuis in Hoorn en Geriant West-Friesland hebben een gezamenlijke geheugenpoli. In de regio’s Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland heeft Geriant op cliëntniveau contact met de geriaters in de ziekenhuizen en worden cliënten over een weer verwezen. Als meer onderzoek nodig is, verwijst Geriant cliënten ook wel eens door naar het Alzheimercentrum van het VUmc in Amsterdam.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer