Patiënten belangen organisaties

Leestijd:

Geriant werkt zowel landelijk als regionaal nauw samen met de patiëntenbelangenverenigingen voor mensen met dementie. Dat is Alzheimer Nederland en de drie regionale afdelingen daarvan in het werkgebied van Geriant.

Geriant ondersteunt hen en biedt bijvoorbeeld deskundigen voor begeleiding van de Alzheimer Cafés en lotgenotengroepen van Alzheimer Nederland in de regio. Vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland hebben zitting in de cliëntenraad van Geriant.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer