Wetenschappelijk onderzoek

Leestijd:

Wetenschappers die onderzoek doen op het terrein van dementie, vragen Geriant nogal eens daaraan mee te willen werken, bijvoorbeeld door cliënten in zorg bij Geriant te vragen daar aan bij te dragen.

Dat doet Geriant bijvoorbeeld alleen als:

  • Het onderzoek zorg of casemanagement betreft, of in ieder geval dicht bij het hulpaanbod van Geriant ligt.
  • De belasting voor de organisatie aanvaardbaar is.
  • De belasting voor de cliënt/mantelzorger niet te groot is.

Cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger moeten toestemming geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld moeten zij er mee instemmen dat een onderzoeker in hun dossier kijkt.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer