Samenleving

Geriant wil zich inzetten voor mensen met dementie en hun naasten. Niet alleen voor de eigen cliënten, maar voor alle mensen die met dementie worden geconfronteerd. En dan vooral voor de mensen in Noord-Holland Noord, maar ook elders in het land.

Dat doen we door hulp te verlenen, maar ook door mee te denken, te adviseren, te overleggen, te participeren, deskundigheid te bevorderen en samen te werken. Met de landelijke overheid, met cliëntenbelangenorganisaties, met gemeenten, met ketenpartners, met scholingsinstituten. Gewoon met iedereen die ons daarom vraagt.

Gemeenten

Om gemeenten te helpen bij de verantwoordelijkheden en zorgtaken voor mensen met dementie, biedt Geriant scholing en advies aan gemeenten. Met ons aanbod op maat spelen we in op de situatie en wensen binnen iedere gemeente.

Lees verder

Deltaplan Dementie

Geriant is deelnemer aan het Deltaplan Dementie. De directie is lid van het bestuur van het Deltaplan Dementie en mede vormgever van één van de drie onderwerpen die het Deltaplan Dementie heeft opgepakt, namelijk ‘Praktijkverbetering’.

Lees verder

Regionaal netwerk

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Samen zetten zij zich in om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten

Lees verder

Cursus voor notarissen

Ervaring met scholing van Geriant
Lees het verhaal

Locaties Geriant