Deltaplan Dementie

Leestijd:

Geriant is deelnemer aan het Deltaplan Dementie. De directie is lid van het bestuur van het Deltaplan Dementie en mede vormgever van één van de drie onderwerpen die het Deltaplan Dementie heeft opgepakt, namelijk ‘Praktijkverbetering’.

In 2011 namen VUmc Alzheimercentrum, Alzheimer Nederland, ZonMw en de NFU het initiatief tot het Deltaplan Dementie. Zij kwamen tot de conclusie dat het alsmaar groeiende maatschappelijke probleem van dementie alleen het hoofd kan worden geboden door een gezamenlijke en nationale aanpak. Doel was een brede samenwerking tot stand te brengen. Deze initiatiefgroep verwierf vervolgens vele medestanders zoals het ministerie van VWS en verschillende bedrijven waaronder Geriant. In september 2013 ging het Deltaplan Dementie van start.

Onderwerpen van het Deltaplan Dementie

De drie onderwerpen die het Deltaplan Dementie heeft opgepakt zijn (1) wetenschappelijk onderzoek (het programma memorabel), (2) praktijkverbeterprogramma (voor de zorg van nu dus), en (3)samenleving in de vorm van de campagne ‘dementievrienden’ die in 2016 van start is gegaan.

Geriant zet zich mede in om het onderwerp ‘Praktijkverbetering’ vorm te geven.

Meer informatie

Het Deltaplan Dementie heeft een eigen website waar meer informatie te vinden is.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer