Disclaimer

De website van Geriant is ontwikkeld voor iedereen die meer wil weten over Geriant en over (hulp bij) dementie. De informatie op deze website kan door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Op deze site wordt verwezen naar informatie van derden. Die informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie op deze site kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

Uw bezoek aan de website en de gegevens die u hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. De informatie van deze website kan vrijelijk gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Indien u teksten wilt overnemen voor andere doeleinden, dan heeft u daarvoor toestemming van Geriant nodig. In dat geval kunt u contact opnemen met onze webmaster. Ook als u onjuistheden aantreft op onze site, verzoeken wij u met de webmaster contact op te nemen.

Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

De informatie op deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is gebaseerd op actuele kennis. De verantwoordelijkheid om de juistheid van de informatie bij andere bronnen te checken, ligt bij de bezoeker van de website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.